هنرستان فنی و حرفه ای کمال دانش

info@kamaledanesh.ir

0098-21-77208610

۱۳۹۹ يکشنبه ۲۴ فروردين

ریاضی دهم مبحث توان های اعداد گویا (جلسه اول)

ریاضی مبحث توان های اعداد گویا (ادامه جلسه اول)

ریاضی دهم مبحث توان های اعداد گویا (جلسه دوم)

شیمی فصل پنجم مبحث شیمی آلی (جلسه اول)

شیمی فصل پنجم مبحث شیمی آلی (جلسه اول) 2

شیمی پایه دهم (کلیه رشته ها) (جلسه اول)

شیمی (دهم) کلیه رشته ها (جلسه دوم)

عربی دهم (کلیه رشته ها)

زبان پایه دهم کلیه رشته ها

دانش فنی پایه (پایه دهم) فتوگرافیک

طراحی و زبان بصری مبحث پرسپکتیو (پایه دهم) فتوگرافیک (جلسه اول)

طراحی و زبان بصری مبحث پرسپکتیو (پایه دهم) فتوگرافیک (جلسه دوم)

پیام مشاور برای سال دهم

ریاضی (دهم) پودمان پنج

طراحی زبان بصری (دهم) فتوگرافیک بحث نور در طراحی

طراحی زبان بصری (دهم) فتوگرافیک بحث نور

فارسی (دهم) قسمت اول

فارسی (دهم) قسمت دوم

درس ارتباط موثر (دهم)

تصویر سازی (دهم) فتوگرافیک (بحث تایپوگرافی بخش اول)

تصویر سازی (دهم) فتوگرافیک (بحث تایپوگرافی بخش دوم)

فارسی (دهم) قسمت سوم

فارسی (دهم) قسمت چهارم

تصویرسازی (دهم) فتوگرافیک (بخش سوم)

تصویر سازی (دهم) فتوگرافیک (بخش چهارم)

طراحی و زبان بصری (دهم) فتوگرافیک (بخش اول)

طراحی و زبان بصری (دهم) فتوگرافیک (بخش دوم)

تصویرسازی (دهم) فتوگرافیک (بخش پایانی)

عکاسی (دهم) فتوگرافیک (بحث رنگ قسمت اول)

عکاسی (دهم) فتوگرافیک (بحث رنگ قسمت دوم)

عکاسی (دهم) فتوگرافیک (بحث رنگ قسمت سوم)

فارسی (دهم) بخش اخر

           درون ما انسان ها کودکی زیست می کند که در هر جایگاه و یا سن و سالی که باشیم به عشق، اعتماد، محبت و پذیرش ما نیازمند است.
           فراگیری و ارتقای مهارتهای فردی می‌تواند آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد و سرآمدی فردی ما را تسهیل نماید. البته به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای كودكان ١٥-٩ سال فنلاند، موارد زیر در نظر گرفته می شود.
           شش راه ساده برای قبولی در کنکور کارشناسی و یا حتی کنکور کارشناسی ارشد ، یک نسخه ی کوتاه اما معجزه گر است برای کسانی که می خواهند در کنکور امسال گوی موفقیت را از رقیبانشان بربایند.
           باهوش تر شدن در رسیدن به آرزوها و موفقیت هایتان بسیار موثر است. برای باهوش تر شدن خودتان فقط روزانه یک ساعت وقت گذاشته و چند تکنیک ساده را انجام دهید.
           گاهی با دوستان افسرده و غمگین مواجه می شویم یا بهتر بگوییم متوجه می شویم که یکی از دوستانمان دچار افسردگی شده است و برای ادامه زندگی به مشکل برخورده است در چنین شرایط وظیفه ما در قبال دوست افسرده مان چیست؟ چطور می توانیم به او کمک کنیم تا دوباره به میل زندگی و زندگی کردن باز گردد ؟ در ادامه این بخش از نمناک راه کارهایی موثر برای کمک به دوست افسرده مطرح شده است