هنرستان فنی و حرفه ای کمال دانش

info@kamaledanesh.ir

0098-21-77208610

۱۳۹۹ يکشنبه ۲۴ فروردين

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی (دوازده) پودمان 4 قسمت 1

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی (دوازده) پودمان 5 قسمت 1

بهای تمام شده (پایه دوازدهم) حسابداری

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی (دوازده) پودمان 4 قسمت 1

حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی (دوازده) پودمان 5 قسمت 1

عربی (دوازدهم) کلیه رشته ها

پیام مشاور برای سال دوازدهم

حسابداری (دوازدهم) پودمان پنج قسمت دوم

حسابداری (دوازدهم) پودمان پنج قسمت اول

فارسی (دوازدهم) قسمت اول

فارسی (دوازدهم) قسمت دوم

حسابداری (دوازدهم) بها تمام شده ادامه پودمان (پنج قسمت اول)

حسابداری (دوازدهم) حسابداری بها تمام شده (ادامه پودمان پنج قسمت دوم)

دانش فنی تخصصی (دوازدهم) حسابداری (پودمان چهار قسمت اول)

دانش فنی تخصصی (دوازدهم) حسابداری (پودمان چهار قسمت دوم)

فارسی (دوازدهم) قسمت سوم

فارسی (دوازدهم) قسمت چهارم

فارسی (دوازدهم) قسمت پنجم

فارسی (دوازدهم) قسمت پایانی

           درون ما انسان ها کودکی زیست می کند که در هر جایگاه و یا سن و سالی که باشیم به عشق، اعتماد، محبت و پذیرش ما نیازمند است.
           فراگیری و ارتقای مهارتهای فردی می‌تواند آینده بهتری را برای خودمان و فرزندانمان فراهم آورد و سرآمدی فردی ما را تسهیل نماید. البته به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمد، در آموزش‌ برای كودكان ١٥-٩ سال فنلاند، موارد زیر در نظر گرفته می شود.
           شش راه ساده برای قبولی در کنکور کارشناسی و یا حتی کنکور کارشناسی ارشد ، یک نسخه ی کوتاه اما معجزه گر است برای کسانی که می خواهند در کنکور امسال گوی موفقیت را از رقیبانشان بربایند.
           باهوش تر شدن در رسیدن به آرزوها و موفقیت هایتان بسیار موثر است. برای باهوش تر شدن خودتان فقط روزانه یک ساعت وقت گذاشته و چند تکنیک ساده را انجام دهید.
           گاهی با دوستان افسرده و غمگین مواجه می شویم یا بهتر بگوییم متوجه می شویم که یکی از دوستانمان دچار افسردگی شده است و برای ادامه زندگی به مشکل برخورده است در چنین شرایط وظیفه ما در قبال دوست افسرده مان چیست؟ چطور می توانیم به او کمک کنیم تا دوباره به میل زندگی و زندگی کردن باز گردد ؟ در ادامه این بخش از نمناک راه کارهایی موثر برای کمک به دوست افسرده مطرح شده است